[Archiwalny] Racibórz, woj. śląskie, ul. Bojanowska - budynek mieszkalny (110,00 m²), II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Raciborzu Sławomir Kaźmierczak Kancelaria Komornicza w Raciborzu zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 19 marca 2014 roku o godz.10:30 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Raciborzu przy ul. Nowej 29, 47-400 Racibórz, sala 119, odbędzie się

                                                                  DRUGA LICYTACJA

nieruchomości  położonej  w  miejscowości  Racibórz  przy  ulicy  Bojanowskicj  posiadającą  założoną  Księgę Wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Raciborzu. Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej o pow. użytkowej mieszkalnej wynoszącej 110,00 in2 wraz z garażem wolnostojącym o pow. 38,40 m2 oraz gruntem dz. nr 196/8 o łącznej powierzchni 0,0385 ha. Działka ma bezpośredni dostęp do utwardzonej drogi gminnej. 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 227 086,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 151 390,67 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % tj. 22.708,60 z! ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce w kancelarii Komornika w Raciborzu przy ulicy Opawskiej 31/5 lub na konto Komornika: 03105013441000002356214144 w banku ING Bank Śląski SA O. w Rybniku ul.Wieniawskiego 3 lub w postaci książeczki   oszczędnościowej   Banków  upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. 

Nieruchomość tę można oglądać na dwa tygodnie przed licytacją w porozumieniu z Komornikiem, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Chętni do oglądania nieruchomości winni zgłosić się do komornika najpóźniej w terminie na dwa tygodnie przed licytacją celem ustalenia daty oglądania nieruchomości.

W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wymienione w art. 976 kpc.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przesądzania własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebność i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Raciborzu Sławomir Kaźmierczak Kancelaria Komornicza w Raciborzu 47-400 Racibórz, ul. Opawska 31/5 (poprzednio ul. Stefana Batorego 7) tel./fax 32 417 50 29;kontakt@komornik-raciborz.pl;www.komornik-raciborz.pl

 

Numer oferty: L/178/N/02/14
Region:
  • śląskie
Cena: 151.390,67 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka