[Archiwalny] Racibórz, woj. śląskie, ul. Lotnicza - lokal mieszkalny (95,23 m²), II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Raciborzu Remigiusz Korzec zawiadamia na podstawie art. 953 kpe w związku z art. 983 kpc, że w dniu 2014-11-14 o godz. 13:00w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Raciborzu sala 205 odbędzie się: druga  licytacja  nieruchomości  położonej  w  miejscowości  Racibórz, przy ul. Lotniczej  8 oznaczonej  jako:  spółdzielcze  własnościowe  prawo  do  lokalu  mieszkalnego  usytuowane  na  parterze, składający  się  z  trzech  pokoi,  kuchni  połączonej  z  jadalnią  oraz  salonem,  łazienki,  wc.  przedpokoju, o powierzchni  użytkowej 95,23m2  posiadająca założonąksięgę wieczystą wWydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Raciborzu.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 166.760,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 111.173,33 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 16.676,00 zł najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji: na konto komornika: PKO BP SA Nr 07 1020 2472 0000 6502 0125 9571, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu .Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Nieruchomość tą można oglądać codziennie w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.                                

 

Podstawa: obwieszczenie Kancelaria Komornicza w Raciborzu 47-400 Racibórz ul. Bukowa I le! /fax : 32-415-85-39, 505 898 661 e-mail: raciborzl@kOmomik.plwww.komomikraciborz.pl

Numer oferty: L/58/N/09/14
Region:
  • śląskie
Cena: 111.173,33 zł.
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie