[Archiwalny] Raczki, woj. podlaskie, ul. Kolejowa - nieruchomość zabudowana, I licytacja

Opis

Komornik Sadowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Bogdan Misiurek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości ze w dniu 1 grudnia 2013r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Suwałkach mającego siedzibę przy ul. Waryńskiego 45, odbędzie się I licytacja:

-   nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 0,2964 hektara, położonej przy ul. Kolejowej w miejscowości Raczki, na działce o numerze geodezyjnym 95/2, dla której w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Suwałkach jest urządzona księga wieczystą.

Wartość szacunkowa nieruchomości stanowi kwotę 121.770.01 zł brutto. Cena wywołania 91,327.50 brutto. Przystępujący do licytacji winni wpłacić rękojmie w wysokości 12.177.00zł

-  nieruchomości gruntowej, zabudowanej obiektami stacji paliw, o powierzchni 0,2041 hektara, położonej przy ul. Kolejowej w miejscowości Raczki, na działce o numerze geodezyjnym 103/4, dla której w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych w Suwałkach jest urządzona księga wieczysta.

-   Wartość szacunkowa nieruchomości stanowi kwotę 784.863,oo zł brutto. Cena wywołania 588.647.25 Przystępujący do licytacji winni wołacie rękojmie w wysokości 78,486,30/1. Bliższe informacje można uzyskać pod numerem teL 87 566-24-70. Osoby chętne do obejrzenia nieruchomości proszone sa o wcześniejszy kontakt telefoniczny.  Termin oględzin nieruchomości wyznaczony został na dzień 17 grudnia 2013. o godz. 11:00. Nadmieniam, iż sprzedaż przedmiotowych nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług VAT.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Dwa tygodnie przed licytacją wolno będzie przeglądać w Sądzie akta postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji t przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargi.! nie złotą dowodu iż wniosły powództwo o zwolnienie siienschoraoM lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Uźytkowaiiie, służebności i prawa dożywotnika , jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej łub też przez złożenie dokumentu do zbiorów dokumentów i nie zęstaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji, wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy {dawniej Rewi)

przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach

Bogdan Misiurek

Kancelaria Komornicza w Suwałkach, ul. Sejneńska 51 lok. 105, 16-400 SUWAŁKI

tel.: 87 5662470

email: suwalki1@komornik.pl

 http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/102441

 

Numer oferty: L/39/N/11/13
Region:
  • podlaskie
Cena: 679.975,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Działka
  • Obiekt komercyjny