[Archiwalny] Rączna, woj. małopolskie - nieruchomość zabudowana, II licytacja

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Rafał Nowicki de Poraj Kancelaria Komornicza w Krakowie na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06-05-2015 o godz.12:10w budynku Sądu Rejonowego dla Krakowa - Krowodrzy w Krakowie z siedzibą przy Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków, pokój D-123, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy Rączna, 32-060 Liszki, dla którego Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy Zamiejscowy Wydział w Czernichowie prowadzi księgę wieczystą. 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 508 700,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania tj. kwotę: 339 133,33 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub na rachunek bankowy komornika w BPH SA nr 10 1060 0076 0000 4040 3010 1522.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Nieruchomość tą można oglądać dnia 23.04.2015 r. o godz. 9:00, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika w dniach 27-28 kwietnia 2014 r. w godz. od 9:00 do 15:00.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Więcej szczegółów można znaleźć na stronie www.komornik-krakow.pl

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Krowodrzy w Krakowie Rafał Nowicki de Poraj Kancelaria Komornicza, al. Pokoju 29B/48,Kraków,31-564 Kraków tel. 124143840 / fax. 124143845 www.komornik-krakow.pl

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/213620

 

Numer oferty: L/16/N/04/15
Region:
  • małopolskie
Cena: 339.133,33 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka