[Archiwalny] Radom, woj. mazowieckie, ul. Wiejska - nieruchomość zabudowana, II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radomiu Jarosław Kiełbasiński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06-11-2015 o godz. 08:30 w budynku Sądu Rejonowego w Radomiu z siedzibą przy Struga 63, 26-600 Radom, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy Wiejska 144, 26-600 Radom. 

Suma oszacowania wynosi 1 185 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 790 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 118 500,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. I O. Centrum w Radomiu 77 1020 4317 0000 5002 0087 8488.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Radomiu mieszczącym się pod adresem: Struga 63, Radom, 26-600 Radom.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radomiu Jarosław Kiełbasiński Kancelaria Komornicza, Koszarowa 1, Radom, 26-600 Radom tel. 483625168 / fax.

Link do lokalizacji:  http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/253413

Numer oferty: L/68/N/10/15
Region:
  • mazowieckie
Cena: 790.000,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Budynek użytkowy