[Archiwalny] Reda, woj. pomorskie, ul. M.Buczka - lokal mieszkalny (60,01 m²), I licytacja

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie Maciej Nogalski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 08-07-2015 o godz. 08:50 pod adresem: Sąd Rejonowy w Wejherowie, Zamiejscowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Pucku, ul. 1 Maja 15, 84-100 Puck sala nr 12, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy ul. M Buczka 35, 84-240 Reda, dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie, Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości:

Przedmiotowy lokal o powierzchni użytkowej 60,01 m2 znajduje się na 4 piętrze (ostatnia kondygnacja) i składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki, wc i przedpokoju.  Na wprost drzwi wejściowych znajduje się przedpokój w kształcie litery „L”, z którego prowadzą wejścia do poszczególnych pomieszczeń – na prawo do dwóch pokoi w tym pokoju największego, na wprost do łazienki, wc i kuchni, zaś na lewo do kolejnego, trzeciego pokoju. Jest to mieszkanie szczytowe. Jako pomieszczenie przynależne w księdze wieczystej figuruje piwnica nr 9 o powierzchni 6,00 m2. Z dużego pokoju jest możliwe wyjście na balkon. W pokojach i przedpokoju posadzki wyłożone parkietem. Parkiet zadbany. W kuchni,, łazience i w wc posadzki wyłożone terakotą. W pokojach ściany gładzone i malowane. W przedpokoju ściany obłożone boazerią. W kuchni ściany nad ciągiem roboczym szafek kuchennych obłożone glazurą, w części obłożone boazerią, a w części malowane. W łazience i wc ściany obłożone glazurą (kafelki starszego typu). Okna w lokalu pcv. Drzwi wewnętrzne płycinowe obłożone boazerią. Płyta balkonu wyłożona terakotą. Nie stwierdzono oznak zawilgocenia. Mieszkanie wyposażone jest w instalacje elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, gazową, ciepłowniczą. Instalacje w lokalu sprawne. Stan techniczny oraz standard wykończenia i wyposażenia – dobry. 

Suma oszacowania wynosi 201 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 151 125,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 20 150,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA 71102018530000910201431808.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego pod adresem: Sąd Rejonowy w Wejherowie, I Wydział Cywilny Sekcja ds Egzekucyjnych, ul. 1-go Maja 15, 84-100 Puck.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszcenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie Maciej Nogalski Kancelaria Komornicza, J. III Sobieskiego 241, Wejherowo, 84-200 Wejherowo tel. 58 6721499 / fax. 58 6721499.

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/225458

 

 

Numer oferty: L/75/N/06/15
Region:
  • pomorskie
Cena: 151.125,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie