[Archiwalny] Reda, woj. pomorskie, ul. Orzeszkowej - nieruchomość zabudowana, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie Maciej Nogalski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19-03-2015 o godz. 09:45 pod adresem: Sąd Rejonowy w Wejherowie, Zamiejscowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Pucku, ul. 1 Maja 15, 84-100 Puck, sala nr 15, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy Orzeszkowej, 84-240 Reda, dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie, Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości: Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i las. Dojazd możliwy od strony ulicy Orzeszkowej (droga publiczna) – droga asfaltowa. W skład nieruchomości wchodzi działka gruntu o powierzchni 375 m2, zabudowana parterowym, częściowo podpiwniczonym budynkiem o powierzchni użytkowej 130,70 m2. Działka ma nieregularny, niekorzystny kształt i jest położona na terenie o dużych różnicach poziomów. Teren wokół budynku zaniedbany, zarośnięty. Budynek został wybudowany na podstawie decyzji Naczelnika Miasta Redy z dnia 04.07.1986 r. nr UANB-II-8381/26/86 pozwolenia na budowę pralni chemicznej, zgodnie z projektem technicznym pralni autorstwa tech.bud. Janusza Łebskiego. Dane dotyczące parametrów obiektu przyjęto na podstawie pomiarów dokonanych w dniu oględzin w świetle ścian wyprawionych. W podpiwniczeniu znajduje się garaż – z kanałem. Na parterze zlokalizowane są pomieszczenia: usługowe, magazynowe, sanitarne i biurowe oraz komunikacja. Powierzchnia użytkowa:130,70 m2Ściany wznoszone metodą tradycyjną, stropy gęsożebrowe z pustaków DZ-3. Ławy fundamentowe wylewane z betonu żwirowego. Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne piwnic z betonu. Ściany zewnętrzne przyziemia z bloczków gazobetonowych, warstwowe z pustką powietrzną. Ściany wewnętrzne konstrukcyjne i działowe przyziemia z gazobetonu. Stropodach wentylowany, kryty papą. Schody żelbetowe. Podłogi w pomieszczeniach wyłożone w zależności od pomieszczenia płytkami ceramicznymi lub linoleum, wykładzinami. Okna drewniane, drzwi wewnętrzne płycinowe. Okna (prócz jednego) okratowane. Wrota garażowe z blachy. Ściany wewnątrz otynkowane i w większości pomieszczeń obłożone płytkami ceramicznymi. Poszycie dachu szczelne. Armatura sanitarna wewnątrz zniszczona. Tynki wewnątrz spękane. Instalacje: wodno – kanalizacyjna, elektryczna (220 V i 380 V), alarmowa. Sieć gazowa dochodzi do budynku. Ogrzewanie w budynku było elektryczne – obecnie budynek nieogrzewany. Budynek nie jest użytkowany – niszczeje. Rynny i rury spustowe skorodowane – rynny zarośnięte chwastami. W budynku w okresie ostatnich kilku lat nie były prowadzone prace remontowe, czy modernizacyjne. Budynek obecnie jest w średnim stanie technicznym i standardzie wykończenia, wyposażenia. 

Suma oszacowania wynosi 339 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 254 550,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 33 940,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA 71102018530000910201431808. 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego pod adresem: Sąd Rejonowy w Wejherowie, I Wydział Cywilny Sekcja ds Egzekucyjnych, ul. 1-go Maja 15, 84-100 Puck.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie

Maciej Nogalski

Kancelaria Komornicza, J. III Sobieskiego 241, Wejherowo, 84-200 Wejherowo

tel. 58 6721499 / fax. 58 6721499

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/196867

 

Numer oferty: L/151/N/01/15
Region:
  • pomorskie
Cena: 254.550,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Obiekt komercyjny