[Archiwalny] Ruda śląska, woj. śląskie, ul. Dunajewskiego - lokal mieszkalny (46,30 m²), I licytacja

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej Bartosz Wiesiołek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25-08-2015 o godz. 09:30 pod adresem: Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej, 1 Maja 225, 41-710 Ruda Śląska, pokój 22, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego położonego przy Dunajewskiego 7A, 41-700 Ruda Śląska, dla którego Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości:

lokal mieszkalny składający się z 2 pokoi, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju o pow. 46,30m2 i piwnicy o pow. 6,50m2.

Suma oszacowania wynosi 72 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 54 150,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 220,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: ING Bank Śląski 90105012431000002344904178.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 16:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej Bartosz Wiesiołek Kancelaria Komornicza, Niedurnego 30, Ruda Śląska, 41-709 Ruda Śląska tel. 322445647 / fax. 322445647.

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/234507

Numer oferty: L/66/N/07/15
Region:
  • śląskie
Cena: 54.150,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie