[Archiwalny] Rudniki, woj. śląskie, ul. Osada Młyńska - budynek mieszkalny, I licytacja

Opis

Komornik   Sądowy   przy  Sadzie   Rejonowym   w   Myszkowie   Tomasz Nowakowski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc. ze w dniu 6 sierpnia 2014r. o godz 14:40 w sali nr. 8 w budynku Sądu Rejonowego w Myszkowie odbędzie się: pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Rudnikach przy Osada Młyńska  stanowiącej własność na zasadach ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej  dla której prowadzona jest księga wieczysta. Nieruchomość składa się z działki gruntu o nr. ewid. 1406/6 o pow. 0,1458 ha. teren działki równy, bez deformacji, o kształcie nieregularnym. Obszar działki grodzony. Działka wyposażona jest w urządzenia infrastruktury technicznej: energia elektryczna, woda. kanalizacja, gaz. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym dwukondygnacyjnym. Wolnostojącym, niepodpiwniczonym z nieużytkowanym poddaszem, o pow. użytkowej 1X2.80 m.kw.. o pow. zabud. 117.00 m.kw. Budynek wybudowany w 2005 roku. Budynek wykonany jest całkowicie w technologii tradycyjnej murowanej Budynek wyposażony jest w instalacje wewnętrzne: elektryczną, wodną, kanalizacyjną, gazową oraz c.o. Działki z budynkiem zlokalizowana jest przy ul. Osada Młyńska  (funkcjonalnie w dzielnicy Borowe Pole w Zawierciu), która posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej.

Cena oszacowania: 483.100,00 zł cena wywołania: 362.325,00 zł wysokość rękojmi: 48.310,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię najpóźniej jeden dzień przed rozpoczęciem przetargu na konto depozytowe Sądu Rejonowego w Myszkowie Bank Gospodarstwa Krajowego 31 1130 1091 0003 9087 8790 0001 z podaniem numeru księgi wieczystej oraz sygnatury akt sprawy 1 Co 1604/13.

W dniu licytacji należy okazać dowód wpłaty wadium i dowód osobisty

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją. Operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika w Myszkowie, ul. Po kiego 12. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń  jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nic złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią  zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika. jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym loku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sadzie Rejonowym w Myszkowie Tomasz Nowakowski ul. Pułaskiego 12, 42-300 Myszków tel.: 34 3552011 mail: myszkow.nowakowski@komornik.pl

 

Numer oferty: L/30/N/07/14
Region:
  • śląskie
Cena: 362.325,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka