[Archiwalny] Rurzyca, woj. zachodniopomorskie, ul. Jagodowa - budynek mieszkalny i działka, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Goleniowie Norbert Korzeniewski zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu: 09 marca 2016 roku o godz. 13:45, sala 113 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Goleniowie przy ul. Kilińskiego 8 odbędzie się:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

1) nieruchomości oznaczonej jako działka nr ewidencyjny 71/104 o powierzchni 1361 m2 zabudowaną budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 139,45 m2 (budynek nie został ujawniony w Geodezji i Kartografii oraz w księdze wieczystej) położonej w miejscowości Rurzyca, przy ul. Jagodowa .

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:  414.600,00 zł. I cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 310.950,00 zł. Rękojmia wynosi 41.460,00 zł

2)  nieruchomości oznaczonej jako działka nr ewidencyjny 71/105 o powierzchni 1368 m2, symbol użytku Bp, uzbrojoną w energię elektryczną. Nieruchomość położona w miejscowości Rurzyca, przy ul. Jagodowa.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:  47.800,00 zł.I cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 35.850,00 zł. Rękojmia wynosi 4.780,00 zł

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania w/w nieruchomości w terminie do dnia 2016-03-08 na konto komornika nr 46 1240 3927 1111 0010 4352 2245 Bank Pekao SA (decyduje data wpływu środków na rachunek komornika) lub w kancelarii komornika przy ul. B. Prusa 17 w Goleniowie (do godz. 15.00) w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej  zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.  Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po uzgodnieniu z komornikiem zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Numer oferty: L/48/N/02/16
Region:
  • zachodniopomorskie
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka