[Archiwalny] Rutka Tartak, woj. podlaskie - budynek użytkowy, działka, II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Paweł Wasilewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 13-04-2015r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Suwałkach ul. Waryńskiego 45 odbędzie się druga licytacja nieruchomości :

- nieruchomość gruntową, obręb 0020 Rutka Tartak, o pow.0,2426 ha, działka nr 61/15 zabudowana budynkiem o funkcji produkcyjno-biurowo-socjalnym w zabudowie wolnostojącej, w części dwukondygnacyjny, powierzchnia zabudowy 578,80m2 położonej: 16-406 Rutka Tartak, Rutka Tartak, dla której Sąd Rejonowy w Suwałkach prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 808 400,00zł. zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 538 933,33zł. (kwota zawiera podatek VAT). Rękojmia w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 80 840,00 zł

- nieruchomość gruntową, niezabudowaną, obręb 0020 Rutka Tartak, o pow.0,1470ha, działki nr 61/22 i 61/19. Nieruchomość bez dostępu do drogi publicznej, położonej: 16-406 Rutka Tartak, Rutka Tartak, dla której Sąd Rejonowy w Suwałkach prowadzi księgę wieczystą . Suma oszacowania wynosi 31 600,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i  wynosi   21 066,67 zł. Rękojmia w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 160,00zl.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Spółdzielczy w Suwałkach Centrala 80 93590002 0028 9450 2000 0001. Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 87 562 60 53 Termin oględzin nieruchomości wyznaczyłem na dzień ¡0.04.2015r. o godz. 08.00

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Dwa tygodnie przed licytacją wolno będzie przeglądać w Sądzie, akta postępowania egzekucyjnego.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Salowy                                                                               

Paweł Wasilewski

Kancelaria Komornicza Sejneńska 51/4, 16-400 Suwałki                                                         

tel , fax 87 562 60 53

 

Numer oferty: L/111/N/02/15
Region:
  • podlaskie
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka