[Archiwalny] Rydzynki, woj. łódzkie - nieruchomość gruntowa, I licytacja

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim Marcin Dorosławski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21-04-2015 o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim z siedzibą przy Słowackiego 5, 97-300 Piotrków Trybunalski, pokój 17, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy Wczasowa, Rydzynki, 95-080 Tuszyn, dla której Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim prowadzi księgę wieczystą. 

Opis nieruchomości:

Nieruchomość niezabudowana, położona w miejscowości Rydzynki gmina Tuszyn, powiat łódzki wschodni w województwie łódzkim składającej się z działki gruntu oznaczonej w ewidencji gruntu nr 61/10 w obrębie 11 o pow. 0,0100 ha dla której Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą za numerem PT1P/00047173/0 oraz nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Rydzynki gmina Tuszyn, powiat łódzki wschodni w województwie łódzkim składającej się z działki gruntu oznaczonej w ewidencji gruntów nr 61/8 w obrębie 11 o pow. 0,0999 ha dla której Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. Stanowiące przedmiot licytacji w/w działki gruntu o łącznej powierzchni 1099 m2 są użytkowane jako jedna całość gospodarcza. Nieruchomość zlokalizowana jest przy drodze gminnej - ulicy Wczasowej, od strony zachodniej dolega do drogi gminnej ulicy Ukrytej. Obie ulice posiadają nawierzchnię gruntową. Działka posiada kształt wieloboku o szerokości od strony południowej ok. 35 metrów, a od strony wschodniej ok. 22 metrów, od strony zachodniej ok. 39 metrów, od strony północnej ok. 40 metrów. W bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości występuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz zabudowa letniskowa. Nieruchomość posiada możliwość podłączenia do sieci energii elektrycznej oraz wody z wodociągu miejskiego, a także sieci telekomunikacyjnej. W północno - wschodniej części działek usytuowany jest budynek letniskowy(nadający się do całorocznego zamieszkania). Budynek podpiwniczony, z użytkowym poddaszem. Ściany piwnic murowane, otynkowane, konstrukcja pozostałych ścian drewniana, otynkowana, obłożona styropianem, schody betonowe wyłożone płytkami ceramicznymi. Dach konstrukcji drewnianej, kryty blacho-dachówką. Rynny i rury spustowe PCV, podbitka PCV. Na parterze budynku mieszczą się: kuchnia o wymiarach 3,02 m x 2,43m, łazienka o wymiarach 2,11m x 2,18 m, salon o wymiarach 5,19 m x 4,00 m, pokój przed salonem o wymiarach 3,79 m x 2,54m, korytarz o wymiarach 2,46 m x 1,17m. Na poddaszu mieszczą się dwa pokoje o wymiarach 3,04m x 4,02 m oraz 3,06m x 2,24 m. Razem powierzchnia użytkowa wynosi 64,28 m2 . Działka ogrodzona płotem z siatki bez podmurówki, na części cokół wykończony płytą ogrodzeniową, słupki metalowe. Działka porośnięta drzewostanem iglastym i liściastym(sosna, brzoza,dąb)

Suma oszacowania wynosi 165 714,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 124 285,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16 571,40 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Bank Polski SA Oddział 1 w Piotrkowie Trybunalskim 71102039160000020201994441.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 11:00 do godz. 12:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim mieszczącym się pod adresem: Słowackiego 5, Piotrków Trybunalski, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim

Marcin Dorosławski

Kancelaria Komornicza, Słowackiego 16, Piotrków Trybunalski, 97-300 Piotrków Trybunalski

tel. (44) 755-51-21 / fax. (44) 755-51-21

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/208563

 

Numer oferty: L/160/N/03/15
Region:
  • łódzkie
Cena: 124.285,50 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Działka