[Archiwalny] Rypin, woj. kujawsko-pomorskie, ul. Sommera - lokal mieszkalny (65,50 m²), I licytacja

Opis

Komornik   Sądowy   przy   Sądzie   Rejonowym   w   Lipnie Dariusz Grzywiński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21-05-2015 o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Lipnie z siedzibą przy ul. Warszawska 42, 87-500 Rypin, pokój nr 17, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego położonego   przy   Sommera 4,   87-500   Rypin,   dla   którego   Sąd   Rejonowy w Lipnie IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Rypinie prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości:

Lokal   mieszkalny   -   o   powierzchni 65,50 mkw, III - piętro, składa się z: 3 pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju, piwnica- 8,70mkw   oraz   udział w wysokości 7420/763257 w prawie użytkowania wieczystego działki nr 980/25 do dnia 27-07-2087r.

Suma oszacowania wynosi 108 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 81 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 800,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 82 1020 5024 0000 1602 0010 0776.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 11:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lipnie Dariusz Grzywiński Kancelaria Komornicza, ul. Warszawska 40a/12, Rypin, 87-500 Rypin tel. 54 280 2452 / fax.

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/217774

 

 

Numer oferty: L/2/N/05/15
Region:
  • kujawsko-pomorskie
Cena: 81.000,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie