[Archiwalny] Rzeczna, woj. warmińsko-mazurskie, budynek hotelowo-gastronomiczny, II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Elblągu Jacek Bortnik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21-05-2015 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Elblągu z siedzibą przy ul. Płk. Dąbka 8, 82-300 Elbląg, pokój 330, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy Rzeczna, 14-400 Pasłęk, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego W Elblągu prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości:

Nieruchomość      położona     jest       we     wsi     Rzeczna,   obręb   Zielony   Grąd,   składa      się  z   działki  nr   197 o powierzchni 0,4840 ha i budynku hotelowo-gastronomicznego w trakcie budowy. Budynku hotelowo-gastronomicznego, realizowany jako nadbudowa, rozbudowa, przebudowa oraz adaptacja byłego przedszkola na podstawie decyzji pozwolenia na budowę Nr 357/12 z dnia 10.09.2012 r. Jest to obiekt 3-kondygnacyjny, nie podpiwniczony, murowany , z dachem drewnianym pokrytym dachówką, zawierający 49 miejsc noclegowych w pokojach jedno i dwu osobowych, 2 sale restauracyjne, zaplecze gastronomiczne, zaplecze socjalne dla pracowników oraz pomieszczenia biurowe; o powierzchni ogółem 994,3 m2. Zaawansowanie budowy na dzień oględzin wynosi 24,6%. Prace budowlane przerwane   zostały   15 miesięcy   temu. Teren nieruchomości o obrysie regularnym, płaski, nie zagospodarowany, w części ogrodzony. Nieruchomość położona jest u zbiegu drogi powiatowej Rzeczna-Krosno z drogą gminną.

Suma oszacowania wynosi 731 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 487.333,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 73 100,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ SA 33 20300045 1110 0000 0228 7450.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Elblągu mieszczącym się pod adresem: ul. Płk. Dąbka 8, Elbląg, 82-300 Elbląg.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Elblągu

Jacek Bortnik

Kancelaria Komornicza, ul. Kosynierów Gdyńskich 30/5, Elbląg, 82-300 Elbląg

tel. 552369612 / fax. 552369612

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/212851

Numer oferty: L/94/N/04/15
Region:
  • warmińsko-mazurskie
Cena: 487.333,33 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Obiekt komercyjny