[Archiwalny] rzeszów, woj. podkarpackie, ul. Delikatna - nieruchomość zabudowana, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Mirosław Wolanin na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 05-10-2015 o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Rzeszowie z siedzibą przy Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy Delikatna, 35-333 Rzeszów.

Opis nieruchomości:

Przedmiotem wyceny jest nieruchomość, oznaczona jako działka nr 489 o pow. 0,0474 ha ( B ) zabudowana budynkiem mieszkalnym w zabudowie szeregowej, o pow. użytkowej 309 m2, położona przy ul. Delikatnej w Rzeszowie.. Działka nr 489 położona jest u zbiegu ulic Delikatnej i Siennej oraz Łagodnej i Siennej. Dojazd do działki bezpośrednio z drogi publicznej. Działka posiada pełne uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej tj. energetyczną, wod. kan. i gazową. Centralne ogrzewanie z własnej kotłowni. Otoczenie nieruchomości stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Działka nr 489 posiada nieregularny kształt jest ogrodzona i położona w terenie płaskim. Na działce znajduje się studnia.

Suma oszacowania wynosi 1 188 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 891 300,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 118 840,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PeKaO SA 32 1240 2614 1111 0010 3673 8437.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie mieszczącym się pod adresem: Kustronia 4, Rzeszów, 35-303 Rzeszów.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Mirosław Wolanin Kancelaria Komornicza, Bernardyńska 5, Rzeszów, 35-069 Rzeszów tel. 0177157878 / fax.

Link do lokalizacji: http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/247166

 

Numer oferty: L/54/N/09/15
Region:
  • podkarpackie
Cena: 891.300,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka