[Archiwalny] Rzeszów, woj. podkarpackie, ul. Wrzosowa - nieruchomość zabudowana, II licytacja

Opis

Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Jan Forystek Kancelaria Komornicza w Rzeszowie , ul. Słowackiego 24 pok. 35  na  podstawie art. 953 kpc w zw. z art. 983 kpc  zawiadamia, że w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie przy ul. Kustronia 4  w dniu 17 września 2015 r.  o godz. 10:40  , sala nr  6  odbędzie się: druga licytacja  nieruchomości  położonej w Rzeszowie , Obr. Zalesie, ul. Wrzosowa, składającej się z działki nr 815 o pow. 481 m2 ,  zabudowanej budynkiem mieszkalnym w zabudowie szeregowej ( segment narożny ) o łącznej pow.  - 203,10 m2  ,  dla której księgę wieczystą prowadzi VII  Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Rzeszów. 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 605.688,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:  403.792,00 zł.    Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości   60.568,80 zł  w gotówce na rachunek Komornika Sądowego w  45 2030 0045 1110 0000 0395 1560    BGŻ S.A. lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.         Nieruchomość  można oglądać codziennie na dwa tygodnie przed licytacją . Operat szacunkowy  nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika w Rzeszowie ul. Słowackiego 24 pok.35  ( tel. 17 853 77 12  ) . Informacja o licytacji znajduje się na stronie http://komornik-rzeszow.pl/   i   http://www.licytacje.komornik.pl/.

        Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie ,służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności. Organ egzekucyjny zastrzega sobie prawo odwołania licytacji w każdej chwili bez podania przyczyn.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Jan Forystek Kancelaria Komornicza w Rzeszowie 35-060 Rzeszów , ul.Słowackiego 24/35 tel. 17 8537712.

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/228836

Numer oferty: L/45/N/07/15
Region:
  • podkarpackie
Cena: 403.792,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka