[Archiwalny] Sędziszów, woj. małopolskie - nieruchomość zabudowana, II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie Dariusz Karyś Kancelaria Komornicza w Jędrzejowie na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 24-04-2015r. o godz. 10:00 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Jędrzejowie odbędzie się: druga licytacja nieruchomość składa się z działki nr 548 Obręb 2 - Sędziszów - miasto o powierzchni 0,0616 ha. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednokondygnacyjnym z użytkowym poddaszem. Teren nieruchomości jest w całości ogrodzony. Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jędrzejów. 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 417.610,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania tj. kwotę: 278.406,67 zł. Wartość rękojmi: 41.761,00 zł

Przystępujący do licytacji na podstawie art. 962 § 1 kpc zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości  10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce w :kancelarii Komornika, na rachunek bankowy komornika nr: 77102027330000250200318709 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Jędrzejowie lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do- prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta komornika można przeglądać trzy dni przed licytacją w Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości  lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i. prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucją i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie Dariusz Karyś Kancelaria Komornicza w Jędrzejowie, 28-300 Jędrzejów, ul. Głowackiego 3 tel.: 41 386 39 00, fax: 41 386 39 00, , email: jedrzejow2@komornikid.pl

Numer oferty: L/163/N/03/15
Region:
  • małopolskie
Cena: 278.406,67 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka