[Archiwalny] Siekierki Wielkie, woj. wielkopolskie, ul. Poznańska - budynek mieszkalny (139,10 m²), II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym we Wrześni Mariusz Celmer na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 18-03-2015r. o godz. 09:00w budynku Sądu Rejonowego we Wrześni mającego siedzibę przy Jana Pawła II10 w sali nr 14, odbędzie się druga licytacja nieruchomości stanowiącej nieruchomość gruntowa   położona    na   działce    ewid.   nr 368/3    o   pow.    1655 m2      zabudowana    budynkiem      mieszkalnym jednorodzinnym o pow. użytkowej

139,1 m2 oraz budynkiem gospodarczo-garażowym o pow.25,28 m2 , położona w Siekierkach  Wielkich przy ul.Poznańskiej  położonej: 62-025 Kostrzyn Wlkp., Poznańska 32, Siekierki Wielkie, dla której Sąd Rejonowy we Wrześni IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 410 205,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 273 470,00zl. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 41 020,50zl. Rękojmia powinna być złożona w gotówce a na konto komornika: PKO BP SA I O.Centrum w Gnieźnie 23 10204115 0000 9602 0004 0204 najpóźniej na dzień przed wyznaczonym terminem licytacji.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W dniu 3.03.2015 r. wolno oglądać nieruchomość od godz.09:00 do godz.09:30 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym we Wrześni Mariusz Celmer Kancelaria Komornicza we Wrześni 62-300 Września Gdańska 9 teł. (061) 4374930 koinomik@wrzesnia.pl

Numer oferty: L/70/N/02/15
Region:
  • wielkopolskie
Cena: 273.470,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka