[Archiwalny] Siemianowice Śląskie, ul. Hermana Wróbla - budynek mieszkalny, II licytacja

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Siemianowicach Śląskich Leszek Sobierajski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 09-09-2015 o godz. 14:50 w budynku Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich z siedzibą przy ul. Chorzowska 14, 41-106 Siemianowice Śląskie, pokój 1.13, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy Hermana Wróbla, 41-100 Siemianowice Śląskie. 

Opis nieruchomości:

Przedmiotem licytacji jest użytkowanie wieczyste gruntu oraz własność budynku stanowiącego odrębną nieruchomość. UWAGA!!! Rękojmie należy uiścić najpóźniej dzień przed licytacją.

Suma oszacowania wynosi 103 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 68 666,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 300,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: ING Bank Śląski 53 1050 1357 1000 0090 6956 8567.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Siemianowicach Śląskich Leszek Sobierajski Kancelaria Komornicza, Wyzwolenia 2, Siemianowice Śląskie, 41-100 Siemianowice Śląskie tel. 32 228 00 22 / fax. 32 228 00 22.

Link do lokalizacji: http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/240951

 

 

Numer oferty: L/103/N/08/15
Region:
  • śląskie
Cena: 68.666,67 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka