[Archiwalny] Siemiatycze, woj. podlaskie, ul. Ciechanowiecka - nieruchomość zabudowana, II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim Roman Jakubiuk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 22-06-2015r. o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim mającego siedzibę przy ul. 3 Maja 7 odbędzie się druga licytacja zabudowanej (budynkami mieszkalno -gospodarczymi ) nieruchomości położonej w obrębie gruntów miejscowości Siemiatycze ul. Ciechanowiecka  oznaczonej jako działka o nr 1792/1 o powierzchni 0,8816 ha stanowiąca własność dłużników po 1/2 części każdego z nich .

Dla nieruchomości X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim z siedzibą w Siemiatyczach prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 754.700,00 zł cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 503.133,33 rękojmia 75.470,00 zł

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania . Rękojmia powinna być złożona na konto komornika:

PeKaO SA 30 1240 5253 1111 0000 5710 9789 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nic mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nic złożą dowodu, że WTiiosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim Roman Jakubiuk ul. Mickiewicza 33, p. 407, 17-100 Bielsk Podlaski tel.: 85 7304599 email: bielsk.podlaski3@komornik.pl

Numer oferty: L/2/N/06/15
Region:
  • podlaskie
Cena: 503.133,33 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka