[Archiwalny] Sieniawa, woj. podkarpackie, ul. Augustowska - lokal mieszkalny (69,43 m²), I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jarosławiu Jolanta Prokop Kancelaria Komornicza w Przeworsku na podstawie art.953 kpc w związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu: 2014-03-06 r. o godz. 8.50 w Sądzie Rejonowym w Jarosławiu Zamiejscowy Wydział w Przeworsku przy ul. Lwowskiej 11 odbędzie się: pierwsza  licytacja nieruchomości opisanej jako lokal mieszkalny o pow.69,43 m kw  posiadajacy piwnicę oraz segment gospodarczy położony w Sieniawie przy ulicy Augustowska 10 nr działki 46/7 udział w nieruchomości wspólnej 3753/10000 części posiadający urządzoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Jarosławiu IV Zam.Wydz. w Sieniawie.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 98.150,00zł. Cena wywoławcza wynosi 73 612,50 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w gotówce w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnieniu nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jarosławiu z siedz.w Przeworsku Joianta Prokop Kancelaria Komornicza w Przeworsku ul. Kilińskiego 2, 37-200 Przeworsk Kancelaria czynna: pn.-pt. godz. 8 do 15 Przyjęcia stron: środa godz. 10 do 14 tel./fax: 166 487 500.

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/121806

 

Numer oferty: L/69/N/02/14
Region:
  • podkarpackie
Cena: 73.612,50 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie