[Archiwalny] Sierniki Stare, woj. wielkopolskie - nieruchomość gruntowa, II licytacja

Opis

Komornik  Sądowy  przy  Sądzie  Rejonowym  w  Szamotułach  Tomasz Chojnacki na podstawie art. 953 kpc podaje  do  publicznej  wiadomości,  że:  w  dniu 13-08-2014r.  o godz. 13:15w budynku Sądu Rejonowego w Szamotułach  Zamiejscowy  Wydział  Cywilny  w Oborniakch mającego siedzibę przy Piłsudskiego 47 w sali nr 3, odbędzie  się  druga  licytacja  położonej: 64-610 Rogoźno, nr działki 28/50, Sierniki Stare, dla której Sąd Rejonowy W Szamotułach X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Obornikach prowadzi księgę wieczystą. 

Nieruchomość gruntowa zabudowana, składająca się z dziatki nr 28/50 o powierzchni 792m2. Działka posiada kształt regularny, prostokątny oraz płaskie ukształtowanie terenu. Całkowite ogrodzenie wykonano z siatki handlowej na słupkach stalowych. Bramę wjazdową wykonano w analogicznej, drewnianej formie. Część niezabudowana jest w całości zagospodarowana pielęgnowany m trawnikiem wraz z licznymi nasadzeniami,  ozdobnymi w postaci drzew i krzewów . Uzbrojenie terenu stanowią następujące sieci : wodna, kanalizacyjna, energia elektryczna. Na przedmiotowej nieruchomości mieści się budynek mieszkalny, jednorodzinny w zabudowie wolnostojącej jest to obiekt kilkuletni, parterowy, wybudowany w konstrukcji tradycyjnej na rzucie prostokąta. Powierzchnia użytkowa wynosi 76,00 m2. Pomieszczenia wykończone są podstawowej jakości materiałami. Od strony południowej dobudowany jest budynek gospodarczy o powierzchni 7 m2. Uzbrojenie stanowią następujące instalacje: energia elektryczna, woda, kanalizacja, C.O. ( kominek z płaszczem wodnym mieszczącym się w salonie). 

Suma oszacowania wynosi 228 200,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3  sumy  oszacowania i wynosi 152 133,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 22 820,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Poznaniu 17 10204027 0000 1502 0738 2064

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szamotułach Tomasz Chojnacki UL. Mikołaja Kopernika 31/5; 64-600 OBORNIKI tel.: 61 646 11 13 fax.: 61 646 10 25 mail: oborniki@komornik.pl

Numer oferty: L/45/N/07/14
Region:
  • wielkopolskie
Cena: 152.133,33 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Działka