[Archiwalny] Silnowo, woj. zachodniopomorskie - nieruchomość gruntowa, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Krzysztof Robert Wisłocki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 12-05-2016 o godz. 09:00 w Sądzie Rejonowym I Wydział Cywilny 78-400 Szczecinek,   ul. Jasna   3 odbędzie   się pierwsza licytacja prawa własnościnieruchomości gruntowej niezabudowanej w skład której wchodzą działki  nr 147/1 i 147/2 o łącznej powierzchni 0,3630ha położonej: obręb Silnowo (0094), gmina Borne Sulinowo.         

Suma oszacowania wynosi 188 600,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     141 450,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 18 860,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika.

Numer oferty: L/26/N/04/16
Region:
  • zachodniopomorskie
Cena: 141.450,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Działka