[Archiwalny] Skierniewice, woj. łódzkie, ul. Piłsudskiego - nieruchomość zabudowana, I licytacja

Opis

Komornik   Sądowy   przy   Sądzie   Rejonowym   w   Skierniewicach   Tamara   Czerwińska   na   podstawie art 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 31-03-2015r. o godz. 14:30 w budynku Sądu Rejonowego w Skierniewicach mającego siedzibę przy ul. Reymonta 12/14  odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej zabudowa działka gruntu nr 242 o pow.0,5070ha. Dojazd do nieruchomości jest bardzo dogodny drogą o nawierzchni bitumicznej. Działka sąsiaduje z terenami PKP. biurowcem oraz zabudową mieszkaniową jednorodzinną Teren nieruchomości jest w całości ogrodzony ogrodzeniem z elementów betonowych, a od strony ul.Piłsudskiego ogrodzeniem z elementów stalowych oraz w części utwardzony nawierzchnią betonową. Na terenie nieruchomości znajdują się:

1/ murowany, parterowy budynek usługowy o pow.użytk..245.00m2, kryty papą. w średnim stanie technicznym,

2/ murowany.dwukondygnacyjny budynek biurowy o pow.użytk. 97.60m2, kryty papą. w średnim stanie technicznym,

3/ murowany, parterowy budynek warsztatowo* magazynowy o pow.uży1k.572,30m2, kryty blachą, w dość dobrym stanie technicznym,

4/ murowany, parterowy budynek portierni o po w. użytkowej 1 l,50m2, w dość dobrym stanic technicznym. 

Wartość nieruchomości: 1.298.500.00zł. w tym prawo własności gruntu 486.200.00zł. prawo własności budynków i budowli 812.300.07 zł  położonej: 96-100 Skierniewice, ul.Piłsudskiego, dla której Sąd Rejonowy w Skierniewicach Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 1 298 800,00 zł zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 973 875.00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 129 850,00zł + 2,00zł tytułem przelewu pieniędzy. Rękojmia powinna być złożona w gotówce wpłaconej w kasie kancelarii komornika przed licytacją do godziny 08:00. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Mank Polski SA Oddział I w Skierniewicach 94 10204580 2011 0000 2060 4512. Rękojmia powinna znajdować się na rachunku bankowym Komornika na dzień poprzedzający licytację.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Skierniewicach Tamara Czerwińska ul.Strykowska 21, 96-100 Skierniewice tel 46 832 10 07.

 

 

Numer oferty: L/124/N/02/15
Region:
  • łódzkie
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Obiekt komercyjny