[Archiwalny] Słupia Jędrzejowska, woj. świętokrzyskie - nieruchomość zabudowana, II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie mgr Tomasz Wojciechowski na podstawie art.953 kpc w związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu: 17 lipca 2015 roku o godz.10.oo w sali Sądu Rejonowego w Jędrzejowie przy ul. 11-go Listopada 74 odbędzie się :

                                                                      DRUGA LICYTACJA

Nieruchomości gruntowej zabudowanej (budynek mieszkalny w zabudowie bliźniaczej, teren wokół budynku jest zagospodarowany , posiada urządzoną zieleń oraz ciągi komunikacyjne i ogrodzenia , teren uzbrojony w energię elektryczną oraz sieci wodociągową i kanalizacyjną), położonej w miejscowości Słupia Jędrzejowska , gm. Słupia Jędrzejowska , składającej się z dwóch działek gruntu oznaczonych w ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie numerami: 292/6 i 721 Obręb 10 - Słupia Jędrzejowska o łącznej powierzchni 0,1100 ha , dla których w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jędrzejowie urządzone są księgi wieczyste (działka numer 292/6 o pow.0,0900 ha) i KW (działka numer 721 o pow.0,0200 ha). 

Nieruchomości oszacowane są na kwotę 645.197,00 zł. Cena wywołania wynosi - 430.132,00,-zł., wartość rękojmi - 64.520,00,-zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w gotówce w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej dzień przed terminem licytacji. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmia albo w inny wskazany przez komornika sposób. Nieruchomość można oglądać przez okres 7 dni poprzedzających licytację, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika, operat szacunkowy można przeglądać w godzinach urzędowania kancelarii od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30.Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie Tomasz Wojciechowski Kancelaria Komornicza 28-300 Jędrzejów, ul. 11 Listopada 30 tel.: (41) 386-17-64, fax: (41) 386-17-64, www.jedrzejow.komornik.pl, email: jedrzejow@komornik.pl

 

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/230515

Numer oferty: L/186/N/06/15
Region:
  • świętokrzyskie
Cena: 430.132,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka