[Archiwalny] Słupno, woj. mazowieckie, ul. Asnyka - nieruchomość zabudowana, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wołominie Marcin Żydak zawiadamia na podstawie 53 kpc w związku z art, 955 kpc, że w dniu 11-03-2015 r. o godz. 09:40 w Wydziale Cywilnym Rejonowego w Wołominie w sali nr: 12 odbędzie się :

                                                            PIERWSZA LICYTACJA

nieruchomości gruntowej-zabudowanej położonej w miejscowości SŁUPNO przy ul. ASNYKA 19 stanowiącej własność dłużników posiadającą założoną Księgę Wieczystą  w Sądzie Rejonowym w WOŁOMINIE. Nieruchomość oszacowana kwotę: 667.025,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 500 268,75 zł.

Przystępujący    do   licytacji   zobowiązany   jest   złożyć   rękojmię   w   wysokości   10%   ceny  oszacowania nieruchomości tj. 66 702,50 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w formie bezgotówkowej, konto Komornika Sądowego Marcina Żydaka w Wołominie nr 17 1020 1026 0000 1802 0179 3181 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Centrum Rozliczeniowe Banku w Warszawie w formie gotówkowej w kancelarii komornika. Natomiast zwrot wadium będzie dokonywany przelewem na rachunek bankowy wpłacającego podany w piśmie skierowanym do Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wołominie Marcina Żydak .

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wołominie Marcin Żydak ul. Wiejska 9/26, 05-200 Wołomin tel.: 22 188 11 37 email: wolomin.zydak@komornik.pl

 

Numer oferty: L/100/N/02/15
Region:
  • mazowieckie
Cena: 500.268,75 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka