[Archiwalny] SOczewka, Bierzewice, woj. mazowieckie - nieruchomości zabudowane, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gostyninie Ilona Mirowska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22-05-2015 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Gostyninie z siedzibą przy 3 Maja 43, 09-500 Gostynin, odbędzie się pierwsza licytacja: 

- nieruchomości położonej przy Soczewka, 09-506 Nowy Duninów, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gostyninie prowadzi księgę wieczystą. 

 Opis nieruchomości:

Wyceniana nieruchomość zlokalizowana jest w miejscowości Soczewka, w województwie mazowieckim, na terenie powiatu płockiego, w gminie Nowy Duninów, w średniej odległości około: 7km od Nowego Duninowa (siedziba gminy), 10km od Płocka, 22km od Gostynina. Działka nr 23/3 zlokalizowana jest w centrum miejscowości przy drodze krajowej nr 62 o dużym natężeniu ruchu kołowego. W bezpośrednim sąsiedztwie działki znajdują się tereny zabudowane budynkami jednorodzinnymi oraz nieruchomości niezabudowane, w bliskiej odległości znajdują się także tereny zadrzewione i zakrzewione oraz nieruchomości zabudowane budynkami wielorodzinnymi, a także niewielkie obiekty usługowe. Działka nr ewidencyjny 23/3- ma kształt trapezu, powierzchnię 400m2 i posiada przyłącze wody z wodociągu gminnego, przyłącze energii elektrycznej niskiego napięcia, przyłącze kanalizacji sanitarnej do bezodpływowego zbiornika oraz posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej - drogi krajowej nr 62. Działka zabudowana jest budynkiem do celów działalności (obecnie sklep spożywczy). Przy budynku znajduje się wiata o konstrukcji stalowej, bez pokrycia dachowego o powierzchni zabudowy ok 35m2. Teren pod wiatą utwardzony kostką betonową. Na terenie działki przy wiacie zlokalizowane są dwa świerki. Pozostała część terenu działki porośnięta roślinnością trawiastą. Teren działki nieogrodzony. Budynek sklepu - jest obiektem parterowym, niepodpiwniczonym, wykonanym w technologii tradycyjnej murowanej. Elewacje budynku w niewielkiej części ocieplone styropianem oraz pokryte tynkiem na siatce i zaprawie klejowej, w pozostałej części tynkowane bez zewnętrznej warstwy izolacyjnej, w całości pokryte powłokami malarskimi. Stropodach betonowy, pokryty papą. Stolarka okienna w części budynku o konstrukcji aluminiowej w osłonie PCV, w części drewniana. Drzwi zewnętrzne do budynku częściowo aluminiowe w osłonie PCV, częściowo o konstrukcji stalowej. Stolarka drzwiowa zewnętrzna i stolarka okienna w części wyposażona w rolety antywłamaniowe. W budynku znajdują się instalacje: wodno-kanalizacyjna, elektryczna, centralnego ogrzewania, klimatyzacyjna oraz alarmowa. Powierzchnia zabudowy budynku wg ewidencji budynków wynosi 107,97m2. W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa działka w części znajduje się na terenie drogi publicznej, w części na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz częściowo na terenie ogólnodostępnej zieleni urządzonej. Działka gruntu w wieczystym użytkowaniu oraz budynki stanowiące odrębny od gruntu przedmiot własności - 2090-11-06.

Suma oszacowania wynosi 126 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 94 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12 600,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika. 

- nieruchomości położonej przy Bierzewice, 09-500 Gostynin, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gostyninie prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości:

Wyceniana nieruchomość znajduje się na terenie gminy Gostynin, w miejscowości Bierzewice, na terenie osiedla domków jednorodzinnych o rezydencjonalnym typie zabudowy. Miejscowość Bierzewice jest zlokalizowana przy drodze wojewódzkiej, graniczy bezpośrednio z terenami miasta Gostynin i znajduje się w średniej odległości około 3km od centrum miasta Gostynina oraz w średniej odległości około 4km od jezior: Lucieńskiego, Białego, Sumino. Bierzewice są miejscowością bardzo atrakcyjnie postrzeganą do celów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Działka nr ewidencyjny 210- ma regularny kształt, powierzchnie 1237m2, posiada przyłącza wodne, kanalizacyjne, energii elektrycznej, gazowe oraz posiada dostęp do utwardzonej drogi publicznej. Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz murowaną altanką gospodarczą. Niezabudowany teren działki w części utwardzony, w części przeznaczony na ogród przydomowy ze znaczną ilością roślinności ozdobnej oraz oświetleniem ozdobnym. Teren działki w całości ogrodzony. Budynek mieszkalny jednorodzinny- jest obiektem wolnostojącym, niepodpiwniczonym, składającym się z dwóch kondygnacji mieszkalnych (parter, poddasze) oraz pomieszczenia garażowego zlokalizowanego w bryle budynku. Ściany zewnętrzne budynku mają konstrukcję szkieletową, drewnianą, od wewnątrz są pokryte płytami g-k, od zewnątrz są obmurowane pustakiem. Elewacje - częściowo pokryte okładziną kamienną, częściowo płytkami klinkierowymi, częściowo tynkiem strukturalnym z powłokami malarskimi, częściowo sidingiem. Strop międzykondygnacyjny i schody na poddasze drewniane. Dach o konstrukcji drewnianej, pokryty płytami "ONDULINE". Okna i drzwi zewnętrzne drewniane, drzwi wewnętrzne płycinowe. W budynku znajdują się instalacje: wod-kan, elektryczna, centralnego ogrzewania, alarmowa. Łączna powierzchnia użytkowa budynku wynosi 186,36m2. Dla terenu, na którym znajduje się wyceniana nieruchomość, brak obecnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków rozwoju zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenach zabudowy i preferowanych do rozbudowy, obszary przekształceń i intensyfikacji istniejących układów osadniczych wg. dominującej funkcji mieszkaniowej. 

Suma oszacowania wynosi 496 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 372 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 49 600,00 zł. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika. 

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto sądu: Bank Gospodarstwa Krajowego O. w Warszawie 77 1130 1017 0021 1002 1190 0004.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie,   służebności   i   prawa   dożywotnika,   jeżeli   nie   są   ujawnione   w   księdze wieczystej lub przez    złożenie   dokumentu   do   zbioru   dokumentów   i   nie   zostaną    zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed   rozpoczęciem   licytacji,   nie   będą   uwzględnione   w   dalszym   toku   egzekucji   i    wygasną    z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o rzysądzeniu własności. 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gostyninie Kancelaria Komornicza, Wojska Polskiego 37, 09-500 Gostynin tel. 24 2359050 / fax.

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/217265

 

 

Numer oferty: L/8/N/05/15
Region:
  • mazowieckie
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka