[Archiwalny] SOkołówek, woj. mazowieckie, ul. Cicha - nieruchomość zabudowana, I licytacja

Opis

Na podstawie arl.953 kpc Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ciechanowie Urszula Perdjan (tcl. /23/672-S9-36) Kancelaria Komornicza w Ciechanowie ul. Orylska 3 A ogłasza, że: dnia 14 maja 2015r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Ciechanowie ul. Mikołajczyka 6 w sali nr VIII, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej w miejscowości Sokołówek ul. Cicha, Obręb Mieszki Różki gmina Ciechanów województwo mazowieckie.

Powyższa nieruchomość jest nieruchomością gruntową zabudowaną składającą się z działki nr 48/3 o powierzchni 1 374 m.kw. Do elementów zabudowy działki nr 48/3 należą:

-  budynek obory,

-  budynek gospodarczy przy oborze,

-  budynek składowy,

-  budynek garażowy.

Budynek obory jest budynkiem parterowym niepodpiwniczonym murowanym z cegły i kamienia z dachem drewnianym dwuspadowym pokrytym eternitem falistym. Posadzki cementowe, okna stalowe, drzwi i wrota drewniane. Powierzchnia zabudowy 96,00 m.kw. Rok budowy 1955. Budynek posiada instalacje:

-  elektryczną 230/400V z odłączonym przyłączem napowietrznym,

-  wodociągową z sieci gminnej.

Budynek gospodarczy jest budynkiem parterowym niepodpiwniczonym z żerdzi drewnianych dobudowany do oboiy. Dach budynku jednospadowy, pokryty papą. Budynek posiada niski standard i nie został ujęty do wartości rynkowej nieruchomości. Powierzchnia użytkowa ok. 23,00 m.kw. Rok budowy 1956.

Budynek składowy - obecnie warsztat jest budynkiem parterowym niepodpiwniczonym z dachem drewnianym dwuspadowym pokrytym eternitem falistym. Posadzki betonowe, okna PCV, wrota wjazdowe segmentowe. Powierzchnia zabudowy 126,00 m.kw. Rok budowy 1956.

Budynek garażowy jest budynkiem parterowym niepodpiwniczonym z dachem jednospadowym pokrytym blachą trapezową, murowany z pustaka i cegły. Do budynku dobudowana jest wiata drewniana bez ewidencji. Powierzchnia zabudowy wynosi 43,00 m.kw. Rok budowy 1956.

Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Ciechanowie Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Nieruchomość została oszacowana przez biegłych sądowych na kwotę: 96.372,00 zł. Cena wywołania w I terminie licytacji jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi: 72.279,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 9.637,20 zł najdalej do dnia 9 maja 2015r. na rachunek bankowy Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Ciechanowie Urszuli Perdjan, ul.Orylska 3A w PKO BP SA O/Ciechanów numer 25 10201592 0000 2602 0054 1367 z dopiskiem "wadium" lub do 13 maja 2015r. gotówką w kasie kancelarii.

Licytant wpłacający rękojmię zobowiązany jest najdalej do dnia 13 maja 2015r. godz: 15.00 zgłosić swój udział w licytacji osobiście w kancelarii pisemnie lub faxem (nr 23/672-59-36) poprzez wskazanie swojego imienia i nazwiska lub nazwy firmy, adresu, numeru rachunku bankowego, na które należy zwrócić wadium oraz potwierdzenia dokonania wpłaty rękojmi".

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ciechanowie Urszula Perdjan (tcl. /23/672-S9-36) Kancelaria Komornicza w Ciechanowie ul. Orylska 3 A.

Numer oferty: L/184/N/04/15
Region:
  • mazowieckie
Cena: 72.279,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka