[Archiwalny] Sopot, woj. pomorskie, ul. Kolberga - lokal mieszkalny (30,00 m²), I licytacja

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sopocie Aleksandra Treder na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10-09-2015 o godz. 12:15 w budynku Sądu Rejonowego w Sopocie z siedzibą przy 1 Maja 10, 81-967 Sopot, odbędzie się pierwsza licytacja spółdzielczego lokalu mieszkalnego położonego przy Kolberga 12A, 81-881 Sopot, dla którego Sąd Rejonowy w Sopocie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości:

lokal mieszkalny położony na X piętrze budynku wielorodzinnego składający się z jednego pokoju, kuchni, przedpokoju oraz łazienki o łącznej powierzchni 30m2 wraz z przynależnym pomieszczeniem piwnicznym o powierzchni 1,57m2

Suma oszacowania wynosi 165 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 123 975,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16 530,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP 38102018530000950200147538.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie  od godz. 15:00  do godz. 16:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika   odpis protokołu oszacowania nieruchomości i operat szacunkowy biegłego sądowego  w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sopocie Aleksandra Treder Kancelaria Komornicza, Al. Niepodległości 727, Sopot, 81-840 Sopot tel. 585512108 / fax. 585512108.

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/228315

 

Numer oferty: L/39/N/07/15
Region:
  • pomorskie
Cena: 123.975,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie