[Archiwalny] Sosnowiec, woj. śląskie, ul. Koszalińska - lokal mieszkalny (50,67 m²), I licytacja

Opis

Komornik   Sądowy   przy   Sądzie   Rejonowym   w   Sosnowcu   Tomasz   Bącela  zawiadamia na podstawie art. 9?3 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 22 lipca 2015r. o godz. 13:00 w sali nr 1.15 Sadu Rejonowego w Sosnowcu przy ul Kaliskiej 7 odbędzie się: pierwsza licytacja nieruchomości oznaczonej jako odrębną własność lokalu mieszkalnego  położonego w Sosnowcu przy ul. Koszalińskiej 9. dla której Sąd Rejonowy w Sosnowcu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Lokal mieszkalny  składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki z we oraz. przedpokoju o łącznej pow użytkowej 50,67. Lokal  ten położony jest na I piętrze budynku. W lokalu została zmieniona aranżacja wnętrz poprzez, zaokrąglenie części ścian oraz zmianę kształtu ościeży. Część pomieszczeń tworzy otwartą przestrzeń tzw. ..open air” ( pokój, kuchnia, przedpokój), lokal wyposażony jest w instalacje: energia elektryczna, woda. kanalizacja (miejska), co (miejskie), ewu ’(miejskie), sieć teletechniczna, Lokal dłużnika znajduje sic w budynku wielorodzinnym. 4 piętrowym, 5 kondygnacyjnym. wybudowanym w technologii wielkopłytowej, ocieplonym płytami azbestowo-cementowym.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 137.000,00 zł (sto trzydzieści siedem tysięcy złotych). Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte ceny oszacowania, kwotę 102.750.00 zl (sto dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych).

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 ceny oszacowania nieruchomości, kwotę  13.700.00 zl (trzynaście tysięcy siedemset złotych) najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek bankowy. Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski S.A. I Oddział Centrum w Sosnowcu o nr 05 1020 2498 0000 8502 0587 160.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem zaś operat szacunkowy sporządzony dla nieruchomości...znajduje się do wglądu w kancelarii komornika. Akta egzekucyjne w w/’ sprawie można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Sosnowcu. I Wydziale Cywilnym przy ul. Kaliskiej 7 w Sosnowcu pod sygn.. akt I Co 598/13 BP. w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po uprzednim ustaleniu terminu z Sekretariatem w/w wydziału.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sosnowcu Tomasz Bącela ul. Teatralna 9 pok.801 41-200 Sosnowiec tel./fax: 032 292 51 52.

 

Numer oferty: L/161/N/06/15
Region:
  • śląskie
Cena: 102.750,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie