[Archiwalny] Sosnowiec, woj. śląskie, ul. Zapolska - lokal mieszkalny (31,74 m²), II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sosnowcu Dariusz Becker zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art 983 kpc, że w dniu 29 stycznia 2014 o godz. 13.00 w Wydziale I Cywilnym Sądu Rejonowego w Sosnowcu przy ul.Kaliska 7 sala nr 51 odbędzie się:

druga licytacja własnościowego prawa do lokalu spółdzielczego położonego w miejscowości Sosnowiec, przy ul. Zapolskiej 18 dla którego jest prowadzona księga wieczysta posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Sosnowcu. 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:.................................................................. 81.250,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:

dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę:.............................................................. 54.166,68 zł.

Przedmiotem licytacji jest lokal mieszkalny o powierzchni 31,74 m kw położony na pierwszym piętrze w czteropiętrowym budynku i składa się z kuchni, pokoju, przedpokoju oraz łazienki z w-c. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 8.125,00 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Rękojmię można również wpłacać na rachunek bankowy komornika Dariusza Beckera o numerze 23 1060 0076 0000 4013 1000 0904 z podaniem sygnatury sprawy.

Nieruchomość tą można oglądać codziennie (oprócz sobót i niedziel) od dnia 27 grudnia 2013 do dnia 10 stycznia 2014 , w godz. 17-18 zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta sprawy można przeglądać w Wydziale I Cywilnym Sądu Rejonowego w Sosnowcu przy ul. Kaliskiej 7, w terminie dwóch tygodni przed wyznaczoną licytacją, stosownie do art. 953 § 1 pkt 5 kpc.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie, służebności i prawa użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzam własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sosnowcu Dariusz Becker ul.Modrzejowska 38/6 41-200 Sosnowiec , el.: 032 2933296 mail: sosnowiec3@komornik.pl http: www.sosnowiec.komornik.pl

 

Numer oferty: L/147/N/12/13
Region:
  • śląskie
Cena: 54.166,68 zł.
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie