[Archiwalny] Sosnowiec, woj. śląskie, ul. Wojska Polskiego - nieruchomość gruntowa, II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sosnowcu Dariusz Gadowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17-07-2015 o godz. 13:00 pod adresem: SĄD REJONOWY SOSNOWIEC, ul. Kaliska 7/51, 41-200 Sosnowiec, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy ul. Wojska Polskiego, 41-200 Sosnowiec, dla której Sąd Rejonowy w Sosnowcu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości: Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg

Suma oszacowania wynosi 303 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 202 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 30 300,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BPH SA 21106000760000320000327605.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego pod adresem: SĄD REJONOWY I WYDZIAŁ CYWILNY, ul. KALISKA 7, 41-200 SOSNOWIEC.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sosnowcu Dariusz Gadowski Kancelaria Komornicza, 1 Maja 21/23, Sosnowiec, 41-200 Sosnowiec tel. 322668395 / fax. 322668395.

 

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://licytacje.komornik.pl/Notice/Details/223262

Numer oferty: L/96/N/06/15
Region:
  • śląskie
Cena: 202.000,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Działka