[Archiwalny] Śrem, woj. wielkopolskie, ul. WYbickiego - budynek mieszkalny (205,66 m²), I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Śremie Przemysław Migas zawiadamia  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 18.09.2015 r.  o godz 14:00 w sali nr 7  Sądu Rejonowego w  Śremie odbędzie się:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

nieruchomości oznaczonej jako: nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym położonej w: Śrem, ul. Wybickiego.  Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa zabudowana o powierzchni 512 m2, oznaczona jako działka ewidencyjna o nr 1728/9.  Teren nieruchomości ma kształt regularny,  ogrodzony. Teren ten jest uzbrojony w następujące sieci: elektryczną, kanalizacyjną i wodociągową, gazową. Na terenie działki znajduje się drewniana szopa. Działka jest zagospodarowana, posadzona jest roślinność ozdobna. Budynek mieszkalny, znajdujący się na przedmiotowej działce, wykonany jest w technologii tradycyjnej murowanej. Jest to budynek jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej, podpiwniczony o pow. użytkowej 205,66 m2. Budynek jest wykończony z zewnątrz nieotynkowany, ocieplony z dachem o konstrukcji drewnianej z pokryciem z dachówki cementowej. Budynek w wewnątrz wykończony i zamieszkały. Na program funkcjonalny domu składają się pomieszczenia mieszkalne dla 4 osobowej rodziny rozłożone na trzech poziomach. W skład piwnicy wchodzą: pomieszczenie gospodarcze, korytarz, pokój z aneksem kuchennym, łazienka i 2 pokoje. Parter składa się z: 2 pokoi, łazienki, kuchni, klatki schodowej, hallu kotłowni, garażu. Na poddaszu są 3 pokoje, korytarz, łazienka.  

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 442.000,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 331.500,00  zł

Przystępujący do licytacji obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 44.200,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce, na konto nr PKO BP 50 1020 4027 0000 1802 0767 0286 - z dopiskiem licytacja KM 792/14 lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Po w/w terminie rękojmia nie będzie przyjmowana. Zgodnie z przepisami art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

W związku z pojawiającymi się próbami wpływania na licytantów do odstąpienia od udziału w licytacji przez osoby zainteresowane zakupem nieruchomości po cenach wywołania, komornik informuje, że każda zgłoszona próba zastraszenia innego licytanta lub próba przekupstwa w zamian za odstąpienie od licytacji będzie zgłaszana organom ścigania na podstawie art. 305 § 1 i 2 kodeksu karnego, który stanowi: Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, udaremnia lub utrudnia przetarg publiczny albo wchodzi w porozumienie z inną osobą działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Tej samej karze podlega, kto w związku z publicznym przetargiem rozpowszechnia informacje lub przemilcza istotne okoliczności mające znaczenie dla zawarcia umowy będącej przedmiotem przetargu albo wchodzi w porozumienie z inną osobą, działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Śremie Przemysław Migas Kancelaria Komornicza, Poznańska 24, Śrem, 63-100 Śrem tel. 61 283 06 91 / fax. 61 623 25 57.

Link do lokalizacji: http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/239122

 

Numer oferty: L/41/N/08/15
Region:
  • wielkopolskie
Cena: 331.500,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka