[Archiwalny] Starogard Gdański, woj. pomorskie, ul. M.Hillar - lokal mieszkalny, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Starogardzie Gdańskim Jarosław Baran na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27-03-2014 o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim z siedzibą przy Kościuszki 13, 83-200 Starogard Gdański, pokój 26, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości  położonej przy Małgorzaty Hillar 2e, 83-200 Starogard Gdański, dla której SĄD REJONOWY WYDZ. KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 215 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 161 850,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 21 580,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej   w   upoważnienie   właściciela   książeczki   do   wypłaty   całego   wkładu   stosownie   do prawomocnego   postanowienia   sądu   o   utracie   rękojmi.   Rękojmię   można   uiścić   także   n  a konto komornika: PKO BP SA 86102019090000330200645499.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 13:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Starogardzie Gdańskim mieszczącym się pod adresem: Kościuszki 13, Starogard Gdański, 83-200 Starogard Gdański.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie  Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Starogardzie Gdańskim

Jarosław Baran

Kancelaria Komornicza, Al. Armii Krajowej 6, Starogard Gdański, 83-200 Starogard Gdański

tel. 585614725 / fax. 585614726

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/121967

 

Numer oferty: L/78/N/02/14
Region:
  • pomorskie
Cena: 161.850,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie