[Archiwalny] Stary Tartak, woj. zachodniopomorskie - nieruchomość zabudowana, II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świnoujściu Artur Masojć na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25-11-2013 o godz. 14:10 w budynku Sądu Rejonowego w Świnoujściu z siedzibą przy Kościuszki 13, 72-400 Kamień Pomorski, odbędzie się druga licytacja nieruchomości, położonej przy Stary Tartak, 72-410 Golczewo, dla której SĄD REJONOWY W ŚWINOUJŚCIU IX ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH W KAMIENIU POMORSKIM prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 177 021,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 118 014,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 17 702,10 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Nordea Bank Polska S. A. 58144011430000000003509915.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 13:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Świnoujściu mieszczącym się pod adresem: Kościuszki 13, Kamień Pomorski, 72-400 Kamień Pomorski.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Świnoujściu

Artur Masojć

Kancelaria Komornicza, Mieszka I 2, Kamień Pomorski, 72-400 Kamień Pomorski

tel. 913824469 / fax. 913829215 

 

Numer oferty: L/33/N/11/13
Region:
  • zachodniopomorskie
Cena: 118.014,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka