[Archiwalny] Sulechów, woj. lubuskie, Al. Niepodległości - lokal mieszkalny (28,00 m²), I licytacja

Opis

Komornik   Sądowy   przy   Sądzie   Rejonowym   w Świebodzinie Bernard Dmuch na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22-10-2015 o godz. 10:30 pod adresem: Sąd Rejonowy w Świebodzinie z siedzibą w Sulechowie, Al. Niepodległości 9, 66-100 Sulechów, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego położonego przy Al Niepodległości 18, 66-100 Sulechów.

Opis nieruchomości: lokal mieszkalny o pow. użytk. 28,00m2, składajacy się z 1 pokoju, kuchni, łazienki i przedpokoju, usytuowany na parterze w budynku 3-kondygnacyjnym, podpiwniczonym

Suma oszacowania wynosi 45 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 33 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 500,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP 07 1020 5402 0000 0602 0119 9918.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:30 do godz. 15:30 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Świebodzinie mieszczącym się pod adresem: Park Chopina 3, Świebodzin, 66-200 Świebodzin.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świebodzinie Bernard Dmuch Kancelaria Komornicza, Aleja Niepodległości 9, Sulechów, 66-100 Sulechów tel. 68 3853481 / fax. 68 3853481.

Link do lokalizacji: http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/254051

 

Numer oferty: L/41/N/10/15
Region:
  • lubuskie
Cena: 33.750,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie