[Archiwalny] Sulejówek, woj. mazowieckie, ul. Kasprowicza - nieruchomość zabudowana, I licytacja

Opis

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział Centrum Restrukturyzacji  i  Windykacji Biuro w Warszawie informuje, iż w dniu 19-03-2014r. o godz. 12:00 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Mińsku Maz. odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej w miejscowości Sulejówek, ul. Kasprowicza, opisanej jako zabudowana działka gruntu o numerze ew. 37 o pow. 332 m2 posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Mińsku Maz.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 335.260,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 sumy oszacowania tj. kwotę 251.445,00 zł.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania tj. 33.526,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg  w gotówce lub  na konto Komornika przy Sądzie Rejonowym w Mińsku Maz. Lecha Szymańskiego nr 21 1500 1663 1216 6005 1172 0000 podając na dowodzie wpłaty numer sprawy Km 152/13 z dopiskiem rękojmia oraz dokładny adres wpłacającego.

Nieruchomość można oglądać codziennie w ciągu dwóch tygodni przed licytacją zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sadzie Rejonowym w Mińsku Maz.

Lech Szymański

Kancelaria Komornicza, ul. Piłsudskiego 14B,  05-300 Mińsk Maz.

ul. Piłsudskiego 14b, 05-300 Mińsk Mazowiecki

tel.: 025 7587403

mail: minsk.mazowiecki2@komornik.pl

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/118567

Numer oferty: L/22/N/03/14
Region:
  • mazowieckie
Cena: 251.445,00 zł.
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka