[Archiwalny] Sułkowice,. woj. małopolskie, lokal mieszkalny (121,20 m²), II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myślenicach Karolina Szynalik zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 09 stycznia 2014r. o godz. 14.00 w Sądzie Rejonowym w Myślenicach sala nr 27 odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej w miejscowości Sułkowice, tj. lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość  położony w budynku mieszkalnym nr 166 przy ul. Kowalskiej. Lokal położony jest na drugiej kondygnacji i składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki, wc, hallu, komunikacji, oraz pomieszczeń przynależnych, tj. garażu w przyziemiu, klatki schodowej i pomieszczenia gospodarczego na parterze. Łączna powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 121,20m2. Z własnością lokalu związany jest udział wynoszący 1212/2535 części w nieruchomości wspólnej wpisanej w KW którą stanowi grunt / działka nr 3917 /, oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:   177.000,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę:   118.000,00zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto komornika ( PKO BP SA O/Myślenice nr 15 1020 2892 0000 5102 0017 7840).

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie od godz. 10-tej do 15-tej, zaś akta sprawy można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Myślenicach Wydział I Cywilny.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myślenicach Karolina Szynalik ul. Piłsudskiego 14, 32-400 Myślenice tel.: 12 2721137 fax.: 12 2721137 mail: myslenice@komornik.plwww.myslenicekomornik.pl

 

Numer oferty: L/113/N/11/13
Region:
  • małopolskie
Cena: 118.000,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie