[Archiwalny] Świerklany, woj. śląskie, ul. 3 Maja - budynek mieszkalny, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Rybniku Czesław Lachowicz zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, ze w dniu 07.02.2014 r o godz 09:30 w Sądzie Rejonowym w Rybniku sala nr 120 odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

działki nr 159/62,505/18,506/18 o łącznym obszarze 0.0759 ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz dobudowanym budynkiem gospodarczym o powierzchni zabudowy 105,25 m2

Nieruchomość położona jest w miejscowości Świerklany, przy ul. 3 Maja. ieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Rybniku.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 98.059,00 zł. Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 73.544,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj;kwotę: 9.806,00 zł najpóźniej dzień przed licytacją w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi bądź na rachunek bankowy komornika w PKO BP SA Oddział Rybnik nr 95102024720000690201234608 .

Wpłaty na rachunek bankowy należy dokonać do godziny 12:00 dnia poprzedzającego licytację. Po rozpoczęciu licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika (tel.32 4231571).

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Rybniku Czesław Lachowicz ul. Św. Antoniego 10, 44-200 Rybnik, tel. 032 423-15-71 fax 423-16-42e-mail:rybnik1@komornik.pl internet:www.komornikrybnik.com.pl

Numer oferty: L/116/N/01/14
Region:
  • śląskie
Cena: 73.544,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom