[Archiwalny] Świdnica, woj. dolnośląskie, ul. Bystrzycka - nieruchomość zabudowana, II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy Grażyna Moszyńska-Zaremba na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24-03-2016 o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Świdnicy z siedzibą przy ul. Okulickiego 2-4, 58-100 Świdnica, pokój 318, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy ul. Bystrzycka, 58-100 Świdnica. 

Opis :


Nieruchomość zabudowana, działka nr 27/3 o powierzchni 0,1604 ha

Suma oszacowania wynosi 1 011 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 674 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 101 100,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.

 

 

 

Więcej informacji na stronie : http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/281509

Numer oferty: L/37/N/03/16
Region:
  • dolnośląskie
Cena: 674.000,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Obiekt komercyjny