[Archiwalny] Świebodzin, woj. lubuskie, ul. Walki Młodych - lokal mieszkalny (67,56 m²), I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świebodzinie Maciej Barski tel.6838227-81 na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 27-01-2014r. o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Świebodzinie mającego siedzibę przy Park Chopina 3 w sali nr 1, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości, położonej: 66-200 Świebodzin, ul.Walki Młodych 10, składającej się z lokalu mieszkalnego, położonego na piętrze budynku, o powierzchni użytkowej 67,56 m2 -trzy pomieszczenia . Lokal obecnie w stanie surowym, w trakcie remontu, brak łazienki, brak ogrzewania, brak instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, energetycznej oraz c.w. Ściany bez tynku, podłogi pozrywane.Dla wyżej opisanej nieruchomości Sąd Rejonowy w Świebodzinie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 92.800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 69.600,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9.280,00 zł.

Rękojmia powinna być wpłacona albo na konto komornika BZ WBK SA 1 O. w Świebodzinie 98 1090 1593 0000 0000 5902 8190(co najmniej na 3 dni przedlicytacją z dopiskiem na przelewie: wadium Km 2215/12 i inne)albo gotówką w siedzibie kancelarii w Świebodzinie Plac Wolności 1B/5 nie później niż w dniu poprzedzającym licytację do godz. 15:00.

Osoby wpłacające wadium zobowiązane są do okazania się potwierdzeniem dokonanej wpłaty oraz wskazania konta bankowego, na które należy dokonywać ewentualnego zwrotu wpłaconej kwoty.

Zgodnie z przepisem art.976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Świebodzinie przy Park Chopina 3 w Wydz. Cywilnym odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Świebodzinie Maciej Barski

Kancelaria Komornicza w Świebodzinie 66-200 Świebodzin PI. Wolności 1 B/5

tel.6838227-81

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/107996

Numer oferty: L/157/N/12/13
Region:
  • lubuskie
Cena: 69.600,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie