[Archiwalny] Świebodzin, woj. wielkopolskie, ul. Słoneczna - budynek mieszkalny (223,32 m²), II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świebodzinie Maciej Barski tel. 6838227-81 wew.24 na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 29-06-2015r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Świebodzinie mającego siedzibę przy Park Chopina 3 w sali nr 1, odbędzie się druga licytacja nieruchomości gruntowej, zabudowanej należącej do dłużnika, położonej: 66-200 Świebodzin, ul.Słoneczna, składającej się z dwóch działek o numerach 535/3 oraz 535/4 o łącznej pow. 0,0866 ha, tworzących nierozerwalną, funkcjonalną całość.

Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym tzw. wysoki parter, o pow. użytkowej około 223,32 m2, do którego dobudowano budynek handlowo-usługowy o pow. użytkowej 106,10 m2. Rok budowy 1991 . Przed częścią handlowo-usługową utworzono parking. Dom mieszkalny składa się z przyziemia o pow. użytkowej 116,40 m2 ( 3 pokoje, salon z kominkiem, łazienka, wc, kuchnia, kotłownia i pomieszczenia komunikacyjne tj. korytarz+ klatka schodowa, schody drewniane) oraz parteru o pow. użytkowej 106,92 m2 ( 3 pokoje, pokój z garderobą, łazienka, kuchnia). Część handlowo-usługowa wyposażona jest w ogrzewanie podłogowe i posiada bezpośrednią komunikację z domem mieszkalnym. Nieruchomość posiada przyłącza: gazowe, energetyczne, wodociągowe miejskie, kanalizacyjne miejskie, ogrzewanie -piec gazowy, ciepła woda- junkers .Teren przed budynkiem jest uporządkowany , odgrodzony, działka obsadzona drzewami i krzewami. Budynek niezamieszkały , a w części handlowo-usługowej nie jest obecnie prowadzona działalność.

Dla wyżej opisanej nieruchomości Sąd Rejonowy w Świebodzinie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 577.500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 385.000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 57.750,00 zł.

Rękojmia powinna być wpłacona albo na konto komornika BZ WBK SA 1 O. w Świebodzinie 98 1090 1593 0000 0000 5902 8190 (co najmniej na 3 dni przed licytacją z dopiskiem na przelewie: wadium Km 377/14 i inne) albo gotówką w siedzibie kancelarii w Świebodzinie Plac Wolności 1 B/5 nie później niż w dniu poprzedzającym licytację do godz. 15:00.

Osoby wpłacające wadium zobowiązane są do okazania się potwierdzeniem dokonanej wpłaty oraz wskazania konta bankowego, na które należy dokonywać ewentualnego zwrotu wpłaconej kwoty.

Zgodnie z art. 999 KPC prawomocne postanowienie o przysądzeniu własności jest tytułem wykonawczym do wprowadzenia nabywcy w posiadanie nieruchomości i opróżnienia z osób i rzeczy pomieszczeń znajdujących się na tej nieruchomości.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Świebodzinie przy Park Chopina 3 w Wydz. Cywilnym odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów waz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świebodzinie Maciej Barski Kancelaria Komornicza w Świebodzinie 66-200 Świebodzin PI. Wolności I B/5  tel. 6838227-81.

 

http://otodom.pl/dom-mieszkalny-z-czescia-handlowo-uslugowa-id38186566.html

Numer oferty: L/176/N/05/15
Region:
  • wielkopolskie
Cena: 385.000,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka