[Archiwalny] Syców, woj. dolnośląskie - grunty, II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oleśnicy na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19-06-2015 o godz. 10:15 pod adresem: Sąd Rejonowy w Oleśnicy I Wydział Cywilny, Ul. 3 Maja 48/49, 56-400 Oleśnica, pokój 24, , sala nr 24 odbędzie się druga licytacja: 

- nieruchomości położonej przy Syców dz. nr 11/2, 56-500 Syców, dla której Sąd Rejonowy w Oleśnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. 

Opis nieruchomości:

Jest to niezabudowana działka gruntu o pow. 1,3474 ha. Kształt nieruchomości zbliżony do prostokąta. W skład działki wchodzą grunty oznaczone w ewidencji jako RIIIa. Działka wykorzystywana do celów rolnych. W pobliżu działki znajdują się elementy sieci elektrycznej, wodociągowej i gazowej. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszar nieruchomości oznaczony jako PU

Suma oszacowania wynosi 262 420,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 174 946,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 26 242,00 zł. Rękojmię należy uiścić na konto komornika najpóźniej do dnia poprzedzającego przetarg: Bank Zachodni WBK SA 1 O. w Oleśnicy 66 10902415 0000 0006 1204 7746. W opisie wpłaty rękojmi nalezy podac sygnaturę sprawy Km 435/13. 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym w Oleśnicy Tomasz Słomka Kancelaria Komornicza, Kilińskiego 4D, Oleśnica, 56-400 Oleśnica tel. 717400045 / fax. 0717345495.

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://licytacje.komornik.pl/Notice/Details/220839

Numer oferty: L/211/N/05/15
Region:
  • dolnośląskie
Cena: 174.946,67 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Działka