[Archiwalny] Sypniewo, gmina Margonin, woj. pomorskie - działki, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wągrowcu Sebastian Żurek zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 02.06.2015r. o godz. 10:20 w sali nr 4 Sądu Rejonowego w Wągrowcu z/s w Wągrowcu, ul. Kościuszki 18 odbędzie się:

                                                         PIERWSZA LICYTACJA

nieruchomości w udziale do 1/2 części, położonej w miejscowości: Sypniewo, gmina Margonin, powiat chodzieski, województwo wielkopolskie, posiadającej założoną księgę wieczystą w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wągrowcu.

Licytowaną nieruchomość stanowi udział do 1/2 części w nieruchomości gruntowej:

-działka nr 254 o powierzchni 0,41.03 ha, nie zabudowana,

-działka nr 259 o powierzchni 0,31.54 ha, nie zabudowana,

 • działka nr 260 o powierzchni 0,30.89 ha, nie zabudowana,

 • działka nr 263 o powierzchni 0,35.34 ha, nie zabudowana.

  Nieruchomość - dz. nr 254 w udz. do 1/2 oszacowana jest na kwotę:                                                                46.700,00 zł

  Cena wywoławcza tej nieruchomości w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę:           35.025,00 zł

  Nieruchomość - dz. nr 259 w udz. do 1/2 oszacowana jest na kwotę:                                                                35.900,00 zł

  Cena wywoławcza tej nieruchomości w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę:           26.925,00 zł

  Nieruchomość -dz. nr 260 w udz. do 1/2 oszacowana jest na kwotę:                                                                   35.200,00 zł

  Cena wywoławcza tej nieruchomości w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę:           26.400,00 zł

  Nieruchomość -dz. nr 263 w udz. do 1/2 oszacowana jest na kwotę:                                                                  40.300,00 zł

  Cena wywoławcza tej nieruchomości w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę:           30.225,00 zł

  Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania w/w nieruchomości tj. kwoty:

  -działka nr 254 w udz. do 1/2 -4.670,00 zł,

  -działka nr 259 w udz. do 1/2 -3.590,00 zł,

  -działka nr 260 w udz. do 1/2 -3.520,00 zł,

  -działka nr 263 w udz. do 1/2 -4.030,00 zl.

  /w gotówce/ w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wągrowcu Sebastiana Żurek, ul.Libelta 9 w Wągrowcu najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

  W/w rękojmię można również wpłacić na konto komornika nr: 66102039030000120200278820 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział w Wągrowcu,

  najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, a przed rozpoczęciem licytacji okazać potwierdzenie przelewu.

  Nieruchomość tą można oglądać w dniu 19.05.2015r. o godz. 9:30, natomiast elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

  Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

  Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyn.

Podstawa: obwieszczenieKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wągrowcu Sebastian Żurek Kancelaria Komornicza ul. Libelta 9 62-100 Wągrowiec tel. 1061126-85-874 , 26-85-875 faks. 26-25-861 e-mail: wagrowiec2@komomik.pl www: www.komomikwagrowiec.pl

 

Numer oferty: L/87/N/05/15
Region:
 • pomorskie
Źródło:
 • Licytacja komornicza
Rodzaj:
 • Działka