[Archiwalny] Szalejów Dolny, woj. dolnośląskie - budynek mieszkalny, II licytacja

Opis

Komornik   Sądowy   przy  Sądzie   Rejonowym   w   Kłodzku   Marcin Bąk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 09-06-2015 o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kłodzku z siedzibą przy Bohaterów Getta 15, 57-300 Kłodzko, pokój 227, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy Szalejów  Dolny,   57-314 Szalejów Górny, dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości:

Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym: działka nr 56/1 (AM-1) obręb Szalejów Dolny o pow. 7,56 arów, adres: Szalejów Dolny; Działka o kształcie regularnym, uporządkowana i zadbana roślinność ogrodowa. Dom jednorodzinny- przedwojenna zabudowa; powierzchnia użytkowa 179,38m2 Parter: 3 pokoje, kuchnia, łazienka, korytarz Poddasze: 2 pokoje. Instalacje: elektryczna, wodociągowa i gazowa. Stan techniczny: ściany z cegły, elewacja w dobrym stanie technicznym tynk gładki cementowo - wapienny, stolarka okienna - okna PCV, dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej, pokryty dachówką ceramiczną, rynny i rury z blachy stalowej ocynkowanej. Budynek gospodarczy - powierzchnia użytkowa 47,9m2, elementy wykończenia- dach dwuspadowy z dachówką ceramiczną, ściany ceglane, zewnętrznie oblicowany kamienie. położonej: 57-314 Szalejów Górny, Szalejów Dolny, dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 233 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 155 333,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 23 300,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Zachodni WBK S.A. 1 O. w Kłodzku 68 1090 2327 0000 0001 1167 2555.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku Marcin Bąk Kancelaria Komornicza, Grunwaldzka 2, Kłodzko, 57-300 Kłodzko tel. 748657146 / fax. 748657148.

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/219619

 

 

Numer oferty: L/115/N/05/15
Region:
  • dolnośląskie
Cena: 155.333,33 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka