[Archiwalny] Szczecin, woj. zachodniopomorskie, ul. Poniatowskiego - lokal mieszkalny (50,22 m²), I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Dariusz Potkański na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28-02-2014 o godz. 09:15 w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie z siedzibą przy Pl. Żołnierza Polskiego 16, 70-551 Szczecin, pokój 136, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego położonego przy Księcia Poniatowskiego Józefa 12, 71-110 Szczecin, dla którego Sąd Rejonowy Szczecin Prawobrzeże i Zachód X Wydział Ksiąg Wieczystych Z Siedzibą W Szczecinie prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości: Przedmiotowy lokal mieszkalny położony jest na parterze, składa się 2 pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 50,22 m2. Właściciel lokalu korzysta na wyłączność z jednego pomieszczenia piwnicznego oraz ma możliwość korzystania ze wspólnej pralni usytuowanej w piwnicy. Właściciele lokali mieszkalnych położonych na parterze korzystają z ogródka za budynkiem mieszkalnym. Strych w budynku jest wspólny. Lokal po gruntownym remoncie wykonanym ok. 2006 r., który obejmował m.in.: wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę tynków, wykonanie nowych okładzin ścian, malowanie sufitów, częściową wymianę instalacji, ocieplenie podłogi i cyklinowanie parkietu w jednym pokoju.

Suma oszacowania wynosi 239 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 179 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 23 900,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Nordea Bank Polska SA 04 14401143 0000 0000 0005 3128.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

Dariusz Potkański

Kancelaria Komornicza, Pomorska 66, Szczecin, 70-812 Szczecin

tel. 914874330 / fax. 914873983

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/116147

Numer oferty: L/211/N/01/14
Region:
  • zachodniopomorskie
Cena: 179.250,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie