[Archiwalny] Szczecin, woj. zachodniopomorskie, ul. Wierzyńskiego - lokal mieszkalny (66,50 m²), II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Dariusz Potkański na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24-07-2014 o godz. 13:10 w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie z siedzibą przy Pl. Żołnierza Polskiego 16, 70-551 Szczecin, pokój 136, odbędzie się druga licytacja spółdzielczego lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Wierzyńskiego, 70-786 Szczecin, dla którego Sąd Rejonowy Szczecin Prawobrzeże i Zachód X Wydział Ksiąg Wieczystych Z Siedzibą W Szczecinie prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości: ograniczone prawo rzeczowe stanowiące spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Wierzyńskiego w Szczecinie, znajdującego się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej "TĘCZA" w Szczecinie, dla którego Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą. 

 Opis nieruchomości: Budynek w którym znajduje się przedmiotowy lokal mieszkalny położony jest w Szczecinie przy ul. Wierzyńskiego numer 16. Jest to budynek wielorodzinny w zabudowie zwartej prostokątnej, pięciokondygnacyjny, wykonany w technologii tradycyjnej w 2002 r. W kondygnacji piwnicznej usytuowane są garaże. Stropodach betonowy kryta papą. Ściany zewnętrzne budynku ocieplone. W okolicach przedmiotowego budynku znajdują się budynki mieszkalne wielorodzinne, dalej obiekty usługowo handlowe. Dojścia i dojazd dogodne, dostępność komunikacyjna korzystna. Stan techniczny budynku - dobry. Lokal mieszkalny położony jest na parterze, powierzchnia użytkowa lokalu w mkw wynosi: 66,50. Lokal składa się z pokoju z otwartą kuchnią, dwóch pokoi, przedpokoju i łazienki. W pokojach posadzki wyłożone panelami, w łazience płytki terakota. Ściany tapetowane, w łazience na ścianach glazura. Okna z profili pcv, drzwi wewnętrzne płycinowe zewnętrzne przeciwwłamaniowe. Lokal wyposażony w instalacje: wod. - kan, en.elektr., gaz., ogrzewanie z sieci miejskiej. Standard lokalu przyjęto jako bardzo dobry, funkcjonalność lokalu - korzystna. RĘKOJMIA WINNA BYĆ ZŁOŻONA NAJPÓŹNIEJ W DNIU POPRZEDZAJĄCYM PRZETARG (art. 962 K.p.c.). 

Suma oszacowania wynosi 279 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 186 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 27 900,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Nordea Bank Polska SA 04 14401143 0000 0000 0005 3128.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

Dariusz Potkański

Kancelaria Komornicza, Pomorska 66, Szczecin, 70-812 Szczecin

tel. 914874330 / fax. 914873983

 http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/145246

Numer oferty: L/65/N/06/14
Region:
  • zachodniopomorskie
Cena: 186.000,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie