[Archiwalny] Szczyrk, woj. śląskie, os. Za Hańderką - nieruchomość zabudowana, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej Rafał Łyszczek mający kancelarię w Bielsku-Białej przy ul.Krzemiermej 7 zawiadamiana podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 2014-02-25 o godz. 09:40 w Sądzie Rejonowym w Bielsku Białej przy ul. Mickiewicza 22 w sali numer 16 odbędzie się:

                                PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

położonej w miejscowości Szczyrk, przy ul. Osiedle Za Hańderką nr  w skład której wchodzi parcela nr pgr. 6345 o powierzchni 0,2053 ha zabudowana dwoma budynkami mieszkalnymi oraz budynkiem gospodarczym. Nieruchomość nie jest ogrodzona. Nieruchomość jest wyposażona w przyłącze: energii elektrycznej, wodę z własnego ujęcia oraz kanalizację sanitarną odprowadzoną do zbiornika szczelnego na działce. Nieruchomości obciążona jest służebnością przejazdu i przechodu na rzecz osoby trzeciej oraz służebnością dożywotniego i bezpłatnego zamieszkania w budynku  na rzecz osoby trzeciej.

Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 588.000,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 441.000,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości (tj 58.800,00 zł) najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg tj. 2014-02-24 w kancelarii Komornika w Bielsku-Białej przy ul. Krzemiennej 7 w gotówce, przelewem na konto Komornika w Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Bielsku-Białej uI.R.Dmowskiego 16 nr: 12124041421111001047060406 lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Rękojmia w późniejszym terminie nie będzie przyjmowana. Nieruchomość tą można oglądać na dwa tygodnie przed licytacją w porozumieniu z Komornikiem zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Chętni do oglądania nieruchomości winni zgłosić się do komornika najpóźniej w terminie na dwa tygodnie przed licytacją celem ustalenia daty oglądania nieruchomości.

Zawiadomienie o terminie licytacji zostało również obwieszczone na stronie internetowej pod adresem: www.komornikbiclsko.pl

 http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/111766

Numer oferty: L/113/N/12/13
Region:
  • śląskie
Cena: 441.000,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka