[Archiwalny] Szczytno, woj. warmińsko-mazurskie, ul. Wały - lokal mieszkalny, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szczytnie Maciej Kowalewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30-05-2016 o godz. 14:15 w budynku Sądu Rejonowego w Szczytnie z siedzibą przy ul.  Sienkiewicza 8,   12-100   Szczytno,   pokój sala nr IV, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu położonego przy Wały, 12-100 Szczytno.  

Opis lokal stanowiący odrębną nieruchomość położonego: 12-100 Szczytno, Wały 26, (170,09m kw. - łączna powierzchnia lokalu wraz z pomieszczeniami przynależnymi). 

Suma oszacowania wynosi 175 320,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 131 490,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 17 532,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika.

 

 

Więcej informacji na stronie : http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/298004

Numer oferty: L/31/N/05/16
Region:
  • warmińsko-mazurskie
Cena: 131.490,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie