[Archiwalny] Szla, woj. mazowieckie - nieruchomość zabudowana, I licytacja

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przasnyszu Przemysław Wesoły Kancelaria Komornicza w Przasnyszu ul. Miła 40 C  na podstawie art. 953 w związku z art. 955 k.p.c. zawiadamia ,że w dniu 27-04-2015r., godz.: 11:00. w Sądzie Rejonowym w Przasnyszu, ul. Świerkowa 7, 06-300 Przasnysz w Sali nr VII odbędzie się : 

PIERWSZA  LICYTACJA 

- prawa własności nieruchomości: nieruchomość gruntowa, zabudowana działka nr. 39/4, 39/7, 39/8

położone w miejscowości Szla, gm. Przasnysz dla której IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Przasnyszu prowadzi księgę wieczystą. 

- Gospodarcze przeznaczenie nieruchomości to: usługi uciążliwe

- Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 264.000,00 zł

- Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 198.000,00 zł

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania  nieruchomości, co stanowi 26.400,00 zł. ,  na konto komornika nr:40 10203802 0000 1102 0037 9107 w PKO BP SA Oddział Centrum Ostrołęka.  o dopuszczeniu do licytacji decyduje data uznania kwoty na rachunku. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane, należy je złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Nieruchomość tą można oglądać codziennie w ciągu dwóch tygodni przed licytacją od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Przy nemożności obejrzenia nieruchomości zostanie wyznaczony jeden termin celem udostępnienia nieruchomości dla oglądających na trzy dni przed licytacji.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Przemysław Wesoły

Kancelaria Komornicza w Przasnyszu

ul. Miła 40C, 06-300 Przasnysz

tel. (29) 756 33 06 fax 752 22 11

email:kancelariaprzasnysz@vp.pl

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/214297

Numer oferty: L/48/N/04/15
Region:
  • mazowieckie
Cena: 198.000,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka